اقتصادهنروارتباطات

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 10:37  توسط جهانگیر بخشی  | 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مهر 1393ساعت 11:45  توسط جهانگیر بخشی  | 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مهر 1393ساعت 8:19  توسط جهانگیر بخشی  | 

   
 
 

 

 

 

 

 

دیر زمانی است که زنان نقش سازنده ای را در زندگی اجتماعی ایفا می کنند، نقشی که نمادی از تلاش بی وقفه ای است که آرامش را برای اعضای صمیمی خانواده به ارمغان آورده است.  نقشی که می تراود  و خنده هایشان را معنا می کند.

آیا هنوز خنده هاشان را می توان باور نمود ؟

آیا شروه ها و نواهایشان را  می توان شنید؟

 آیا در پس نواهای محزونشان غم های خوابیده را می توان به تماشا نشست؟

دختری است که مدرسه را ندید و  تنها صدایی که می شنود  هی هی چوپانانی است که دشت های سبز را به میز ارغوانی ترجیح داده اند. زحمت کشان رنج دیده ای که سالیان سال در دشت و دمن روزگار می گذرانند تا گوسفندی پرورش دهند و تولیدات لبنی اش را به مصرف خویش رسانند و به زندگی سلامی دیگر دهند.  سلامی که عمرشان را به بازی گرفته است. هر دختری که از روستاهای دور این دیار بر می خیزد سرنوشت محتومی در انتظارش است. سرنوشتی که با کار شروع می شود، با ازدواجی که انتخاب در آن نقشی ندارد تداوم می یابد و با پیری و بیسوادی عجین می شود و گویا بیسوادی و پیری دوستان گمشده ای هستند که با گذر زمان به آغوش گرم دختر ساده روستایی بر می گردند و او را در آغوش خواهند گرفت و با  او یکی می شوند.  همان ترکیبی که زن 50 ساله این دیار را به مثابه پیرزنی 150 ساله به نمایش در می اورد. چرا چنین است؟ مگر آرایشهای مدرن و لباسهای شیک و خورد و خوراک مناسب نمی تواند به چنین زنانی روی خوش نشان دهد. آیا هرچه تنبل تر باشی و بی دغدغه، سهم رنگین نماد و نشان به سراغت خواهد آمد،  اما نگاه جستجوگر زن روستایی که مدام در تکاپوست،  به گونه ای که با  دسترنجش شکم خود و بچه هایش را سیر نگه می دارد،  مستحق حداقل برخورداری از چنین مواهبی نیست. بیایید خوشبختی را معنا نماییم. زن ایرانی غربزده  دیگر هیچ چیزی متقاعدش نخواهد کرد،  نه مهریه 1000  سکه و نه ماشین ها و خانه های بنام.  و حلقه گمشده سعادت دغدغه ای است که مدام با آن مواجه اند. اما ببین که این زن به نان و نیمرویی قانع است و شکر گذار. گوسفندانش را به چرا می برد و با شاخه های تکیده درختان بلوط ، شکمشان را سیر نگه می دارد و با شیر و ماستشان شکم بچه هایش را. در پس هر به دنیا آمدن بزغاله  و یا بره ای شاد و است لبخندی ملیح بر لب دارد. نه از ماشینهای بنام خبری هست و نه از خانه های آنچنانی و نه غرولندهای زنان شهرنشین. کاش در آیینه پیشرفت نیز چنین سادگی تداوم یابد و در عرصه زندگی نیز آنچنان بدرخشند که نماد و الگوی زن جوامع کنونی شوند.برگرفته از دیشموک

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393ساعت 14:3  توسط جهانگیر بخشی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393ساعت 13:49  توسط جهانگیر بخشی  |